<%@page contentType="text/html"%> <%@page pageEncoding="windows-1255"%> כניסה styles/style1.css"> <%if(session.getAttribute("password") == "valid"){ %> <%} else { %> <% } %><%if(session.getAttribute("password") == "valid"){ %> <%} else { %> <% } %>


<%if(session.getAttribute("password") == "valid"){ %> .מנהל <%} else { %> .מבקר <% } %> יקר
:לבחירתך ארבעה תפריטיםמידע כללי ותמונות
.שם תוכל לקבל רקע כללי על אתר הרצים ולצפות בגלריית תמונות של תחרויות מהעונה הקודמת

המירוץ
.כניסה לאזור המרוצים של האתר - בבנייה

<%if(session.getAttribute("password") == "valid"){ %> ניהול הרצים
.הוספת רץ חדש - פה תוכל להוסיף רץ חדש על כל פרטיו *
.עריכת רץ קיים - פה תוכל לערוך או למחוק רץ קיים מתוך טבלת הרצים *

<%} else { %> טבלת מתחרים
.פרטי המשתתפים בתחרויות

<% } %> קישורים
קישורים לאתרים דומים ואתרי חברים בנושא מרוצים

כניסה ראשית
.דף הכניסה הראשית שם תוכל להיכנס לאתר בתור אורח או בתור מנהל האתר

בכל דף בו תימצא יוצג התפריט הראשי בראש הדף, כך שתמיד
.תוכל לעבור לדף אחר בנוחות ויעילות


speed@race.org.il : צוות תכנון ופיתוח
:טלפונים חשובים
04-2464625
04-2464647
l>/html>l>