ביום ו' 4/11/05 תתקיים הגנה לפרויקט בתכנות מתקדם באינטרנט, עם מר יובל וילף שיקבל בין השעות 8:30-14:00. לקביעת תור הנכם מתבקשים להתקשר (לאחר סוכות) למזכירות ביה"ס לצופית

 בטל : 098607858